9+1 คำถาม ที่แพทย์มักถามเมื่อไปตรวจ

neurotouch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หากใครพาคนในครอบครัวไปหาหมอบ่อยๆ ด้วย 'ปัญหาใหม่'

(ข้าพเจ้าเน้นตรง ปัญหาใหม่ ไม่ใช่ติดตามโรคเรื้อรังเดิม)

อาจพอตั้งข้อสังเกตได้ว่า ขณะที่เราพยายามเล่าสิ่งที่อยากเล่า

แพทย์กลับพยายามถาม ไปตามลำดับ

1. เป็นมานานแค่ไหน เป็นๆ หายๆ หรือเป็นมาตลอด

2. มีความผิดปกติอะไรบ้าง เกิดนี้ก่อน หรือนั้นก่อน

3. รักษาอย่างไรมาบ้าง

จากนั้น ก็จะขีดๆ เขียนๆ ในเวชระเบียน
ตรวจร่างกายคร่าวๆ

...

ก่อนเริ่มถามใหม่

1. มีโรคประจำตัวอะไร เอายามาด้วยไหม*

2. ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ใช้ยาหม้อ ยาชุดไหม

3. สังเกตไหมอะไรทำให้แย่ลง/ดีขึ้น

จากนั้นก็ทำท่าครุ่นคิด ขีดๆ เขียนๆ ในเวชระเบียน

อาจมีตรวจร่างกายเพิ่ม

แล้วแจ้งว่า ต้องการตรวจเลือด เอกซเรยี์อะไรเพิมเติม

...

เมื่อคุณกลับมาฟังผลตรวจ และคำวินิจฉัย

ก็จะมีคำถามเพื่อช่วยในการตัดสินใจรักษาอีก คือ

1. เคยแพ้ยา แพ้อาหารอะไรไหม

2. ยอมรับผลข้างเคียงของการรักษาได้หรือไม่

3. ยอมรับภาระ ทางเวลา และเศรษฐกิจได้หรือไม่


3+3+3 = 9

ทั้งนี้ เพราะกระบวนการคิดของแพทย์ มักประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

1. นึกลักษณะการดำเนินโรค และอาการผิดปกติร่วม ผลตรวจเบื้องต้น เป็น 'กลุ่มอาการ' (Syndrome)
แต่ละปัญหาของผู้ป่วย จะมีวิธีแบ่ง 'กลุ่มอาการ' เพื่อจำกัดจำนวนโรคที่น่าจะเป็นให้แคบลง เหลือสัก 2-3 โรค

2. สร้างlist สมมติฐาน นอกจาก 2-3 โรคที่เข้ากับ กล่มอาการ แล้ว ยังจำต้องคิดถึง คือ โรคที่อันตรายต่อชีวิต เช่น เจ็บอกแบบมีแสบร้อน นาน 30 นาที แต่มักเป็นตอนขึ้นบันได อาจไม่ค่อยเข้ากับกลุ่มอาการ angina แต่ก็ยังต้องติดไว้ใน list จนกว่าจะได้ตรวจเพิ่มเติมที่ฟันธงออกไปได้ (Rule out)

3. เมื่อได้วินิจฉัยแล้ว จึงพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ข้อห้ามของวิธีการรักษาค่ะ


ส่วนข้อ 10 เป็นเทคนิคส่วนตัวข้าพเจ้า ที่ถามความ 'คาดหวัง' ว่าผู้ป่วยกังวลเรื่องอะไร
ก็จะช่วยให้แพทย์ตรวจและสื่อสารได้ตรงจุดยิ่งขึ้นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ในฐานะเป็นคนไม่แข็งแรง

เวลาไปหาหมอ เห็นภาพชัดเจนเลยครับ

ถามแบบนี้เป๊ะ ! 555

เขียนเมื่อ 

ครบถ้วน และเหนือความคาดหวังมากครับ ทั้ง 10 ข้อครับ