สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๖๔) คุณภาพ

คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ แต่เกิดจากความพยายามอันชาญฉลาด

"คุณภาพ บริการผสานสุข

ไม่ได้ ฉุกเกิดได้ในความฝัน

เกิดโดย ทีมทำดีสามัคคีกัน

บังเอิญ ผันผ่านไปใช่เกิดเอง

แต่เกิด ได้จากสองรู้หนึ่งมุ่งมั่น

จาก รู้ทันขันสู้กระฉับกระเฉง

ความพยายาม ฝ่าไปไม่หวั่นเกรง

อันชาญฉลาด เราเองเร่งทำไป"

Morning exercise 27/2/58

ติวานนท์ นนทบุรี

"คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ แต่เกิดจากความพยายามอันชาญฉลาด" จอห์น รัสกิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)