สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๖๐) อาลัยแม่ใหญ่ส้มจีน

"เก้าสิบเจ็ด เก็จมณี สี่แผ่นดิน

ชีวิตสิ้น จินต์ดับ มาลับหาย

หมั่นสั่งสม ความดี มีมากมาย

สร้างความหมาย คุณค่า มานานวัน

ขอกุศล ผลบุญ เกื้อหนุนให้

ส่งแม่ใหญ่ ได้สู่ สรวงสวรรค์

ขอความดี ที่ทำ ชี้นำพลัน

ให้ท่านนั้น พ้นบ่วงทุกข์ สุขนิรันดร์"

26/2/58

พิธีฌาปนกิจศพแม่ใหญ่ส้มจีน มีเจริญ

ณ วัดท่าเกย ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)