ประกวดโครงงาน

ไฟฟ้าจากโซลาเซล...เตาชีวมวล...พลังงานล่อแมลงแปลงนา...ไฟแสนสวยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

2 กุมภาพันธ์ 2558กศน.อำเภอเสนาจัดประกวดโครงงานของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ โดย กศน.ตำบลคัดเลือกส่งประกวด กศน.ตำบลละ 1 โครงงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รวม 16 โครงงาน จาก 17 ตำบลค่ะ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคิดในเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และฝึกการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครู กศน.อำเภอวังน้อยมาเป็นคณะกรรมการตัดสินนะคะ เก็บภาพมาฝากค่ะ


4 ภาพจากบนลงล่างนะคะ (ภาพแรก)รางวัลที่ 3 ไฟแสนสวยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ภาพสอง)รางวัลที่ 3 พลังงานล่อแมลงแปลงนา (ภาพสาม)รางวัลที่ 2 เตาชีวมวล (ภาพสี่)รางวัลที่ 1 ไฟฟ้าจากโซลาเซลบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)