สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๕๕) ความรู้ที่น่ากลัวที่สุด

ความรู้ที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือ รู้แล้ว

"ความรู้ มากหลากหลายในโลกหล้า

ที่ นำมาพาให้ไปสู่ฝัน

น่ากลัว จริงทิ้งไปอย่าใช้มัน

ที่สุด นั้นอันกำหนดหมดค่าลง

ใน สังคมฐานความรู้ที่อยู่นี้

โลก เรามีบทเรียนไว้ไม่ใหลหลง

คือ ข้อคิดสนิทใจให้ดำรง

รู้แล้ว คงตายซากยากพัฒนา"

Morning exercise 22/2/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)