สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๕๘) อาลัยรักแม่ใหญ่ส้มจีน

"ยังจำความ ยามเด็ก ยังเล็กอยู่

ยายอุ้มชู ดูแล ไม่แปรผัน

ยามเจ็บไข้ ได้ยา รักษาทัน

ยามหิวนั้น หุงหา มาให้กิน

ยายอบรม บ่มนิสัย ไปทางถูก

ยายช่วยปลูก ฝังให้ ใฝ่ถวิล

ยายทำบุญ หนุนนำ ธรรมอาจินต์

สี่แผ่นดิน ยายทำ แต่กรรมดี"

24/2/58

ด้วยรักและอาลัยแม่ใหญ่ส้มจีน

บ้านป่ากุมเกาะ อ. สวรรคโลก จ.สุโขทัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)