สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๕๖) อาลัยแม่ใหญ่ส้มจีน

"ความยิ้มแย้ม แจ่มใส ไม่หวนกลับ

ด้วยชีพท่าน ลาลับ ไม่กลับหวน

คุณค่าที่ ดีงาม ตามที่ควร

เป็นกระบวน ชวนคิด ชีวิตคน

ความทรงจำ ดีดี มีไว้ให้

ที่แม่ใหญ่ ทำไว้ ให้ได้ผล

บุญดลให้ ไปสวรรค์ ชั้นเบื้องบน

สมค่าคน สี่แผ่นดิน ส้มจีนทำ"

22/2/58

แด่แม่ใหญ่ (ยาย) ส้มจีน มีเจริญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)