สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๖๓) ชีวิตมีขึ้นมีลง

ชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา ท้อได้แต่อย่าถอย

" ชีวิต ลิขิตได้ถ้าใจสู้

มีขึ้น อยู่รู้ค่าน่าสุขสันต์

มีลง ต่ำค่ำเช้าคละเคล้ากัน

เป็น ตะวันผันไปในเช้าเย็น

ธรรมดา เวลาพาเปลี่ยนผ่าน

ท้อได้ ถ่านผ่านได้เพชรเด็ดทุกข์เข็ญ

แต่ ต้องแกร่งแรงใจสู้ให้เป็น

อย่าถอย เล่นเห็นว่าข้าสู้จริง"

Morning exercise 26/2/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)