การชุบทองแบบง่ายบนสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP

การชุบทองบนสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP

การชุบทอง เป็นกระบวนการชุบโลหะที่ทำให้โลหะเป็นโลหะมีค่าขึ้นมาได้ ซึ่งกระบวนการนี้สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นอย่างมาก เพราะจะมีความสวยงาม คงทน น่าใช้งาน


ขั้นตอนการชุบทอง

1. เตรียมผิวด้วยการล้างด้วยน้ำยาล้างจาน

2. ล้างด้วยโซเดียมไซยาไนท์ 3-5 นาที (สวมหน้ากากและถุงมือ)

3. ล้างด้วยน้ำประคำดีควาย 3-5 นาที

4. ล้างน้ำ

5. ชุบลงบ่อทองแดงด่าง 12 โวลท์ 1 นาที

6. ล้างน้ำ

7. ชุบลงบ่อทองแดงกรด 1-2 โวลท์ 5 นาที

8. ล้างน้ำ

9. ชุบลงบ่อนิเกิล 1-2 โวลท์ 5 นาที

10. ล้างน้ำ

11. ชุบลงบ่อทอง 12 โวลท์ 1 นาที

12. ล้างน้ำประคำดีควาย

13. ชุบลงน้ำยากันหมอง 12 โวลท์ 10 วินาที

14. นำไปใช้งาน

น่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ได้

ห้ามสูดดมและสัมผัสสารเคมี ควรมีการป้องกันอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อรับใช้สังคมความเห็น (1)

ขอทราบว่าน้ำยาชุบกันหมองสามารถซื้อที่ไหนครับ