ดอกไม้้อนอิฐ

คำชมเหมือนสายลมเย็น คำด่าเหมือนฟ้าร้องคำราม" ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ คำชมคำด่าล้วนมีค่าเท่ากัน ไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนหรือมีค่าพอที่จะยึดเอาเป็นแก่นสารสำหรับการดำเนินชีวิต

บุคคลสาธารณะ หมายถึง บุคลที่อาสารับใช้สาธารณะ เช่นบุคคลที่อาสามาเป็นผู้นำประเทศ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงสังคม

บุคคลเหล่านี้จะได้รับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐ (คำชมและคำด่า) ดังนั้นให้คิดเสียว่า "คำชมเหมือนสายลมเย็น คำด่าเหมือนฟ้าร้องคำราม" ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ คำชมคำด่าล้วนมีค่าเท่ากัน ไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนหรือมีค่าพอที่จะยึดเอาเป็นแก่นสารสำหรับการดำเนินชีวิต

คัดลอดบางส่วนมาจากหนังสือ"คาถาชีวิต 2" ของท่าน ว.วชิรเมธี

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุม

27 กุมภาพันธ์ 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้รับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐ ..555 ....ต้องอดทนนะคะ ...

เลยเอาเพลง "ดอกไม้กับก้อนอิฐ" ...มาฝากค่ะ