Analogy of the Day “Trinity of Corruption”

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สามตัวละครหลักที่ขับเคลื่อน เป็นฟันเฟืองคอยสร้างพลังงานป้อนการทุจริตมิให้หมดกำลังนั่นคือ

ดอกเบี้ย สุรา และ นารี

‪‎ดอกเบี้ย‬ ทำตัวเป็นพ่อพระเป็นผู้มีใจบุญสุนทาน ยื่นมือมาช่วยเหลือ ที่ไหนได้แอบแทงเขาข้างหลังให้ยิ่งลำบาก

สุราเหล้ายา‬ กินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเรา กฎแห่งกู เห็นแก่ตัวโดยไม่นึกถึงผู้คนอื่นๆที่ทำอย่างเขาไม่ได้แล้วสร้างแต่ปัญหา

นารี‬ สุนทรีย์ยอมเปลื้องผ้าแต่โดยดี ถูกมองว่าเป็นเสรีภาพอิสตรี เพื่อสนองสัญชาตญาณตัวผู้นี้ ไม่ต้องมีพิธีขอเปลื้องผ้านางอย่างถูกวิธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Analogyความเห็น (0)