ยังหลงทางกันอยู่ : หลงการทดสอบ ไม่ได้เน้นที่คุณภาพคน

หลงการทดสอบ ไม่ได้เน้นที่คุณภาพคน

ยังหลงทางกันอยู่ : หลงการทดสอบ ไม่ได้เน้นที่คุณภาพคน

ข่าวการสอบโอเน็ต ข่าวนี้ บอกผมว่า วงการศึกษาไทยยังหลงทางกันอยู่ คือหลงการทดสอบ ไม่ได้เน้นที่คุณภาพคน หลงปะผุรถยนต์ที่พาระบบการศึกษาไทยเดินผิดทาง

เดินไปสู่ เรียนเพื่อสอบ ไม่ใช่เรียนเพื่อพัฒนาตนเอง "ทั้งตัว" หรือพัฒนาครบด้าน ดังบันทึก ,

การทดสอบที่ใช้กันอยู่ ทำลายคุณภาพการศึกษาไทย อย่างลึกล้ำ การเดินที่ถูกทางคือ หันไปเน้นที่ การประเมินเพื่อมอบอำนาจ

วิจารณ์ พานิช

๒๖ ก.พ. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)