สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๔๑) ยิ่งระแวงยิ่งเหินห่าง ยิ่งสงสัยยิ่งจืดจาง

"ยิ่ง อยู่ไกลใจกังวลจนไร้สุข

ระแวง ทุกข์ฉุกคิดจิตผันผวน

ยิ่ง คิดย้ำซ้ำใจให้รบกวน

เหินห่าง หวลควรให้ไว้ใจกัน

ยิ่ง อยู่ไกลให้เชื่อมั่นอย่าหวั่นจิต

สงสัย ปิดกีดขวางทางสุขสันต์

ยิ่ง อยู่ไกลควรใคร่ไว้ใจกัน

จืดจาง ฉันท์สรรค์กำแพงแบ่งสองใจ"

Morning exercise 14/2/58

หนองหลวง เมืองตาก

Happy Valentine's Day to all friends of mine.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)