กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๐๘) นปส.๕๕

"ขอบคุณ เพื่อนทั้งหลาย

ทั้งหญิงชาย ได้เจอกัน

น.ป.ส. สุขสันต์

ความสัมพันธ์ มิเสื่อมคลาย

รุ่นนี้ รุ่นห้าห้า

เกาะกลุ่มมา สื่อความหมาย

เจอะกัน หมั่นทักทาย

สุดบรรยาย ได้พบกัน"

13/2/58

สังสรรค์ นปส.55 ณ ชลนารา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)