การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้วัยรุ่นติดยาเสพติด


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้วัยรุ่นติดยาเสพติด

ผู้จัดทำ นางสาวสุพัตรา พึ่งไทย

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษาครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลทำให้วัยรุ่นติดยาเสพติด มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทำให้วัยรุ่นติดยาเสพติด 2.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการที่วัยรุ่นติดยาเสพติด 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องยาเสพติด

การศึกษาวิธีการศึกษาคือ ปัจจัยที่ส่งผลทำให้วัยรุ่นติดยาเสพติด มีวิธีการศึกษาคือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทำให้วัยรุ่นติดยาเสพติด และ ผลกระทบจากการที่วัยรุ่นติดยาเสพติด ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อ ปัจจัยที่ส่งผลทำให้วัยรุ่นติดยาเสพติด ศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

การศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลทำให้วัยรุ่นติดยาเสพติด คือ การอยากรู้อยากลอง รองลงมาก็คือ การถูกชักชวนจากเพื่อนๆ 2. ผลกระทบจากการที่วัยรุ่นติดยาเสพติด คือ ทำให้เสียอนาคต การเรียนตกต่ำ ทำให้บุคคลรอบข้างเสียใจ 3.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลทำให้วัยรุ่นติดยาเสพติด จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลทำให้วัยรุ่นติดยาเสพติด โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก (X= 4.26)

คำสำคัญ (Tags): #ยาเสพติด
หมายเลขบันทึก: 586425เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2015 15:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 17:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
น.ส.แพรวพลอย เกาะมุก ม.4/1 เลขที่ 25

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า ข้อมูลนั้นมีประโยชน์ต่อเยาวชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ส่วนสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขคือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถามควรเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายและมีจำนวนที่มีมากกว่านี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท