การศึกษาเรื่องการใช้ยาปราบศัตรูพืชของเกษตรกรในหมู่ 4 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่องการใช้ยาปราบศัตรูพืชของเกษตรกรในหมู่ 4 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ผู้จัดทำ เด็กหญิงอิศริญา ศรีจันทร์รัตน์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการใช้ยาปราบศัตรูพืชของเกษตรกรในหมู่ 4

ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

เป็นการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาสื่อสารและการนำเสนอ IS2 สาระเพิ่มเติมหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของยาปราบศัตรูพืช 2) ศึกษาวิธีการปราบศัตรูพืชของเกษตรกรในหมู่ 4 ต.ตะคร้ำเอน 3) ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับยาปราบศัตรูพืช

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของยาปราบศัตรูพืช 2) แบบสัมภาษณ์วิธีการปราบศัตรูพืชของเกษตรกรในหมู่ 4 ต.ตะคร้ำเอน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับยาปราบศัตรูพืช การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ จากการศึกษาพบว่า

1)ข้อมูลพื้นฐานของยาปราบศัตรูพืช

ยาปราบศัตรูพืชมีความหมายว่า สารที่ใช้เพื่อป้องกัน ทำลาย ไล่หรือลดปัญหาของศัตรูพืชและสัตว์ก่อความรำคาญ ยาปราบศัตรูพืชที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแบ่งได้ 2 แบบ คือ

-ยาปราบศัตรูพืชสูตรเคมีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 4 กลุ่ม คือออร์กะโนคลอรีน ออร์กะโนฟอสเฟส คาร์บาเมต ไพรีทรอยด์ และยาปราบศัตรูพืชสูตรธรรมชาติธรรมชาติ คือ สะเดา กระเทียม มะเขือเทศ พริก

2)วิธีการปราบศัตรูพืชของเกษตรกรในหมู่ 4 ต.ตะคร้ำเอน

เกษตรกรใช้ยาปราบศัตรูพืชมากที่สุด ตามด้วยใช้น้ำหมักชีวภาพ ใช้วิธีจับใส่ขวดและปล่อยตามระบบนิเวศน์ ตามลำดับ แต่ละวิธีการมีจำนวนเกษตรกรที่ใช้ ดังนี้ 1.เกษตรกรที่ใช้ยาปราบศัตรูพืชมีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 2.เกษตรกรที่ใช้น้ำหมักชีวภาพมีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60

3.เกษตรกรที่ใช้วิธีการจับใส่ขวด (ปล่อยให้ตาย) มีจำนวน4 คน คิดเป็นร้อยละ 40และ 4.เกษตรกรที่ปล่อยตามระบบนิเวศน์มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30

3)ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับยาปราบศัตรูพืช

เกษตรกรทุกคนเห็นด้วยว่า ยาปราบศัตรูพืชเป็นพื้นฐานของการทำเกษตรกรรม เป็นสิ่งที่นิยมใช้กันมาก ทำให้การเกษตรสะดวกขึ้นและยาปราบศัตรูพืชมีความจำเป็นต่อเกษตรกร มีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100

หมายเลขบันทึก: 586423เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2015 15:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 17:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

อยากใหัเกษตรกรหันมาใช้ยาปราบศัตรูพืชจากธรรมชาติให้มากๆ...มีโอกาสเป็นไปได้....ก็จะดีนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท