จิตอาสาโครงการ "บ้านธารน้ำใจ" ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

โครงการบ้านธารน้ำใจก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อสร้างบ้านช่วยเหลือเด็กดี ที่มีน้ำใจภายในระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ปูคา และนายกิตติพงษ์ ตาจิโน เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นเด็กดี ที่ยากจนได้ทำการผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็ก ๆ และบ้านที่อยู่อาศัยมีสภาพที่พุพัง หลังคาชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนจึงได้ขอความร่วมมือนักศึกษาฝึกสอนเข้ามาช่วยในการสร้างบ้านธารน้ำใจในวันนี้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ....นางสาวนุชวรา ขาวแสงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุๆๆ