การประชุมผู้ปกครอง

วันนี้มีการประชุมผู้ปกครองดิฉันได้ดูแลการลงทะเบียนของผู้ปกครอง และแจกขนมให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)