4/12/2557

วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานถวายพระพร โดยมีนักเรียนคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วม ดิฉันรับเกียรติให้ถึงสมุดกล่าวคำอวยพร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)