วันที่ 29 ธันวาคม กีฬาภายสีในโรงเรียน

จากทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองตอง ให้กับเด็กนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาสีของแต่ลพสี เพื่อให้เด้กได้ผ่อนคลาย และมีความสนุกสนานในการแข่งขันกีฬา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)