วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ช่วยกันจัดของ เตรียมแข่งวิชาการ จ. แพร่

ทางโรงเรียนจะได้นำเด็กนักเรียนไปแข่งทักษณะทางวิการที่จังหวัดแพร่ ดดยมา 3 รายการ คือ 1. แกะสลัก 2. หนังสือเล่มเล็ก 3. ออกแบบสิ่งของด้วยดปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเตีรยมตัวของเด้กที่จะได้ไปแข่งทักษะ แต่ละทีมจะมีการเตรียมตัว และเครียมของสำหรับการใช้งาน อย่างมาก แต่ที่มากที่สุด คือ การแกะสลัก เพราะต้องมีการเตรียม ผลไม้สด แท่นวางของ และอื่นๆอีกเยอะ นักศึกษาก่ได้มีส่นรวมในการเตรียมสิ่งขิงให้กับเด้กในดการเตรียมตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)