กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 12/12/57


ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โรงเรียนได้มีกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารี ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ดิฉันและครูพี่เลี้ยงได้รับหน้าที่ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 เพราะเป็นครูประจำชั้นดิฉันและครูพี่เลี้ยงได้รับมอบให้เป็นครูประจำฐานซึ่งอยู่ประจำฐานเข็มทิศ ฐานเข็มทิศจะเป็นฐานเกี่ยวกับการบอกทิศทางการดูทิศ และประโยชน์ของเข็มทิศ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)