ตรุษจีน (ฉันท์ห่อโคลง)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โคลงสี่สุภาพ

....ตรุษจีนตรองตรึกย้ำ...........เตือนใจ
คนใหม่กายใจไสว..................ผ่องแผ้ว
ปณิธานทุกวันไป....................หล้าสุข...สวัสดิ์เฮย
ผองเพื่อนศัตรูแคล้ว................ทุกข์สิ้นสุขเสมอ

สาลินีฉันท์ ๑๑

....ตรุษจีน จงเธอย้ำ..........ประพฤติธรรม ตลอดไป
คนใหม่ ทั้งกายใจ.............ณ กาลใด ก็ไป่เว้น

....เมตตา รักสิ่งสรรพ์.........กระทำพลัน มิหลบเร้น
ใช่เพื่อ หวังใครเห็น............สิข้าเป็น อ๊ะ คนดี

....พรธรรม สู่ผองเพื่อน.......สงบเยือน มิหมองศรี
ศัตรู ทุกข์หลีกลี้................ณ บัดนี้ นิรันดร์เทอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)