panjarat

panjarat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักจิตวิทยา 7ว.
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
Usernameapichet16
สมาชิกเลขที่52247
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

                      ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ : นายอภิเชษฐ   นามสกุล : ปานจรัตน์  ชื่อเล่น : บาบู

วัน/เดือน/ปี เกิด : 10  ธันวาคม  2512

ตำแหน่งปัจจุบัน : นักจิตวิทยาชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

สังกัดหน่วยงาน : สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก

ทีมสหวิชาชีพ : ชุด 1

คติประจำใจในการทำงาน : อยู่กับปัจจุบันขณะ Hear and now

ลักษณะงานที่ทำประจำที่หน่วยงาน : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิชาการ

ความรู้สึก / ค่านิยม :  - มนุษย์พัฒนาและเติบโตได้ทุกคน

                           - มีความสุขกับการทำงานและใช้ชีวิต

ประวัติกาศึกษา : ปริญญาโท จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์  สาขาพัฒนาสังคม

ประวัติรับราชการ : รับราชการครั้งแรก ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปี พ.ศ. 2543

ความรู้ความสามารถพิเศษ : เป็นวิทยากรเรื่องเด็ก

ภูมิลำเนา/จังหวัดที่เกิด : จังหวัดพังงา

เบอร์มือถือ : 086-6072078