panjarat


นักจิตวิทยา 7ว.
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
Username
apichet16
สมาชิกเลขที่
52247
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

 

                      ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ : นายอภิเชษฐ   นามสกุล : ปานจรัตน์  ชื่อเล่น : บาบู

วัน/เดือน/ปี เกิด : 10  ธันวาคม  2512

ตำแหน่งปัจจุบัน : นักจิตวิทยาชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

สังกัดหน่วยงาน : สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก

ทีมสหวิชาชีพ : ชุด 1

คติประจำใจในการทำงาน : อยู่กับปัจจุบันขณะ Hear and now

ลักษณะงานที่ทำประจำที่หน่วยงาน : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิชาการ

ความรู้สึก / ค่านิยม :  - มนุษย์พัฒนาและเติบโตได้ทุกคน

                           - มีความสุขกับการทำงานและใช้ชีวิต

ประวัติกาศึกษา : ปริญญาโท จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์  สาขาพัฒนาสังคม

ประวัติรับราชการ : รับราชการครั้งแรก ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปี พ.ศ. 2543

ความรู้ความสามารถพิเศษ : เป็นวิทยากรเรื่องเด็ก

ภูมิลำเนา/จังหวัดที่เกิด : จังหวัดพังงา

เบอร์มือถือ : 086-6072078

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี