ศึกษาเรียนต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวะเชียงใหม่

วันนี้ได้รับมอบหมาย พาเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาเรียนต่อที่ วิทยลัยอาชีวะเชียงใหม่


จะมีนักเรียนของอาชีวะเป็นผู้นำพาเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และพาเดินดูทุกแผนก ของมหาวิยาลัยที่มีอยู่ ระหว่างเดินดูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมไปด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด(ภาคเรียนที่2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นักเรียนคงชอบนะครับ

ได้ดูหลายแผนกมากๆ