ทัศนะศึกษาสวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันนี้ได้เที่ยว พาเด็กไปทัศนะศึกษา ณ สวนพฤกษาสตร์

"สวนพฤกษศาสตร์" นับว่าเป็น สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัย และให้ความรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด(ภาคเรียนที่2/2557)ความเห็น (0)