ร่วมแรงแข็งขันในงาน ครบรอบ 40 ปี โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม

ในการจัดสถานที่การเตรียมงานเป็นสิ่งที่ต้องการ ความสามัคคีและการร่วมแรงแข็งขันจากการวางแผน และแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้ดี ซึ่งสิ่งที่ทำให้งานในแต่ละหน้าที่ของเราสำเร็จลุล้วงตามเป้าหมายได้ก็คือ ความรับผิดชอบ ในหน้าที่ของแต่ละคน

และในหน้าที่ ของนักศึกษาฝึกสอนคือการทำหลักกิโลยักษ์ใหญ่ขนากสูง 2.50 เมตรและกว้าง 1.20 เมตร ซึ่งปัญหาและอุปสรรคคือ เราไม่เคยทำเลย ไม่เคยที่จะเชื่อมเหล็กเอก ติดไม้อัดเองและทาสีเองทั้งหมด ซึ่งเราก็ต้องวางแผนและคำนวณราคา จัดซื้ออุปกรณ์และออกแบบโครงสร้างเพื่อสร้างหลักกิโลให้สำเร็จ

ด้วยความช่วยเหลือกันในการทำงานความสามัคคีและความตั้งใจจะช่วยให้งานทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)