สัปดาห์ที่ 10 (7/มค./58) ประชุมผู้ปกครอง

ในสัปดาห์แรกของปีใหม่นี้ ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้มีการเรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและทราบถึงนโยบายของโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)