สัปดาห์ที่ 9 (30/ธค./57) ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ในวันนี้เป็นวันใกล้ที่จะสิ้นปีของพุทธศักราช 2557 นั้นก็คือวันที่ 30 ธันวาคม 2557

และทุก ๆ คนก็ต้องนึกถึงวันหยุดยาวและใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไกล ๆ ก็ต้องรีบกลับบ้านไปหาครอบครัว และในวันนี้ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองก็มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มีการแสดงของชั้นต่าง ๆ และมีการแลกของขวัญกันทั้งครูและนักเรียนทุกคน กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน ยิ้มแย้มต้อนรับปีใหม่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)



ความเห็น (0)