วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ปล่อยโคมลอย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ปล่อยโคมลอย

ในวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนต้นเเก้วผดุงพิทยาลัยได้มีกิจกรรม

การบูรณาการวันลอยกระทง ทั้งการสร้างโคมลอย ทำกระทง

ทำโคมไฟ ห่อนึ่ง เเละในวันที่ 6 นี้เองได้นำโคมลอยของนักเรียนมาทำการปล่อยสู่ฟ้า

เเละก็ผ่านไปได้อีกวันสำหรับการฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)