​วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนใหม่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนใหม่

ในวันนี้ได้พบเจอกับบุคลากรของโรงเรียนมากมาย ทั้งระบบใหม่ นักเรียนใหม่ๆ

สถานที่ใหม่ๆ เริ่ม ปรับตัวได้กับที่เเห่งนี้ เริ่มมีความอบอุ่นเเละผูกพันธ์กับเด็กๆมากขึ้น

เเละก็ผ่านไปได้อีกวันสำหรับการฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)