R2R ประเทศไทยไปน่าน : ๓. World Café เพื่อการวางยุทธศาสตร์งาน R2Rตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เราประชุมกันที่โรงแรม ศศิดารา เพื่อร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ R2R ประเทศไทย โดยใช้ World Café เป็นเครื่องมือ

World Cafe เป็นเครื่องมือ เป้าหมายคือทำความเข้าใจ R2R ในบริบทของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกัน โดยตอบคำถาม ๘ ข้อ แบ่งวงเสวนาเป็น ๔ วง คุยวงละ ๒ ข้อ มี เจ้าบ้าน ๒ - ๓ คน ทำหน้าที่ "คุณอำนวย" และ "คุณลิขิต" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขียนบนกระดาษ ฟลิพชาร์ต สมาชิกทุกคนได้หมุนเวียนไปผ่านทุกวง จึงได้ออกความเห็นทุกข้อ และได้มีโอกาสฟังความเห็นจากเพื่อนร่วมประชุมที่หลากหลายด้วย เพราะเมื่อหมุน ไปอีกวงหนึ่ง ก็จะพบเพื่อนร่วมวงที่ไม่ซ้ำคนเดิม จากการกำหนดของทีมจัดการประชุม ที่ละเอียดรอบคอบมาก

หัวข้อทั้ง ๘ ได้แก่

  • ๑.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ที่ทำให้การทำงาน R2R ส่งเสริมการทำงานคุณภาพ (HA) และให้งานคุณภาพ (HA) สร้างโอกาสในการทำงานวิจัย R2R ในสถานบริการทางสาธารณสุข
  • ๒.ท่านมีแนวคิดอย่างไรในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะกรรมการ R2R ส่วนภูมิภาค ชุดเดิม และชุดใหม่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และมีความยั่งยืน
  • ๓.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในการนำแนวคิด R2R ไปสนับสนุนงาน service plan / งานที่ได้รับมอบหมายในระดับจังหวัด / ระดับเขต
  • ๔.ขอให้ท่านช่วยแสดงความคิดเห็น และออกแบบแหล่งการเรียนรู้ในระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในการสนับสนุนคุณอำนวย ให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม ที่เหมาะสม จนเกิดผลงานวิจัย R2R ในระดับองค์กร
  • ๕.ขอให้ท่านช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการของบประมาณ ในการทำกิจกรรมส่งเสริม R2R / ทุนวิจัย R2R ในระดับเครือข่าย / สถานบริการ / ชุมชน (เช่นงบประมาณจากเขต, สปสช., องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนต่างๆ)
  • ๖.ขอให้ท่านแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะ ในการทำให้เกิดโจทย์วิจัย R2R ที่เกิดจากความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างสถานบริการในระดับเขตบริการ/จังหวัด (Meta-R2R) และประเด็นปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ๗.ขอให้ท่านช่วยแสดงความคิดเห็นในการ ในการส่งเสริม ต่อยอด ขยายผล การใช้ประโยชน์ ผลงาน R2R ที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับภาค
  • ๘.ขอให้ท่านช่วยแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม มีความสมดุล ทั้งในด้านการให้รางวัล และให้คุณค่า อย่างยั่งยืน


ในตอนท้าย ทีมแรกของแต่ละวงสรุปและนำเสนอ ได้ประเด็นเพื่อทำงาน R2R ประเทศไทย ในระดับเขต ที่ครบถ้วนมากทีเดียว ดังตัวอย่าง ตามใน mindmap ของบางหัวข้อที่ถ่ายรูปมาลงไว้


วงประชุม World Cafe


mindmap ตอบคำถามที่ ๕


mindmap ตอบคำถามที่ ๖


mindmap ตอบคำถามที่ ๗


mindmap ตอบคำถามข้อที่ ๘วิจารณ์ พานิช

๒ ก.พ. ๕๘


หมายเลขบันทึก: 585836เขียนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2015 01:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2015 01:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี