(บันทึก)..สงสัย..ให้..กับต้นไม้..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สงสัยให้กับ

ต้นไม้...โกงกางนี้ปลูกในบ่อเลี้ยงกุ้ง..อายุประมาณ..สิบขวบ..โตแค่นี้เอง..ปลูกก็ไม่ค่อยจะขึ้น...

แม้ว่า..จะดู

แห้งแล้ง..ใบไม้หล่นทับถม.....ชีวิตใหม่ผลิใบโผล่ข้นมาจากดิน?...ที่ขาดน้ำ.....

(สงสัย)...เกิดได้อย่างไร...

"ความสงสัยที่ยิ่งใหญ่...ที่มีต่อต้นไม้..คือ...การถูกทำลายอย่างไม่หยุดยั้ง..เพียงเพื่อ

คำว่า...ผลประโยชน์..ที่เกินความจำเป็น...(ของ..มนุษย์..ที่ยกย่องตน..ว่าเป็นสัตว์ที่...เจริญแล้ว)

(สงสัย)...เกิดขึ้นได้อย่างไร...คงจะต้องถาม..เจ้าต้นเล็กที่ (เกิด)......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของยายธีความเห็น (0)