ตอนที่ 5 บ้านนาเกลือ(ชลบุรี)

แพรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๐ (๒๐ มค.๒๓๑๐) : หลังจากที่กองทัพกู้แผ่นดินของท่านพระตาก(สิน) ได้ยกทัพเมื่อถึงบ้านนาเกลือ(ชลบุรี)

และได้ทรงช้างเข้าไปในหมู่ทหารของนายกลม ที่คอยคิดประทุษร้าย

แต่เมื่อนายกลมและเหล่าทหารได้เห็นท่านพระยาตาก ก็เกิดความเกรงกลัวในอานุภาพ จึงได้พากันวางศาตราวุธ

แล้วกราบถวายบังคมอ่อนน้อมยอมเป็นข้าใต้ละออง

แล้วนายกลมจึงได้นำเสด็จดำเนินเข้าไปประทับในสถานอันเป็นสุขสมควร

และพอรุ่งเช้าจึงได้นำเสด็จมาประทับแรมที่ศาลา ๙ ห้อง ภายในวัดใหญ่ ชลบุรี ๑ คืน

ดังมีข้อความบันทึกตามพระราชพงศาวดารว่า...

" ครั้นรุ่งขึ้น ณ วันอังคาร แรม ๖ ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ อัฐศก(๒๐ มค.๒๓๑๐)

นายกลมคุมไพร่ ๑๐๐ คน นำเสด็จไปถึง หยุดประทับแรมอยู่ที่นั้น "

********

เล่าเรื่องโดย

วิวรรธน์ บุญชู

https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/nayboran.nyk?fref=ts

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/584067

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พลังศรัทธาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชความเห็น (0)