การวิเคราะห์คุณค่างานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ (Value Analysis)

tomzt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้มีเรื่องราว เกี่ยวกับงานทำงานมานำเสนอครับ เนื่องจากผมเองได้เรียนในวิชา การจัดการการดำเนินงาน (Operation management) และได้รับมอบหมายงาน 1 ชิ้น นั่นคือ การวิเคราะห์คุณค่า แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวน่าจะมาลองรู้ความหมายของการวิเคราะห์คุณค่า มาลองรู้จักความหมายของมันก่อนนะครับ

Definition of value analysis in English: The systematic and critical assessment by an organization of every feature of a product to ensure that its cost is no greater than is necessary to carry out its functions. ที่มา

แปลคร่าวๆได้ว่า เป็นการประเมินระบบหรือวิจารณ์ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์(บริการ)เพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในผลิตภัณพ์หรือบริการนั้นต้องไม่สูงกว่าคุณค่าของมัน โดยหลักสำคัญที่ต้องมองคือ คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ องค์กรต้องมุ่งตอบสนองคุณค่าเหล่านั้น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดนั่นเองครับ หรือบางครั้งต้องมองถึง ผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการนั่นเองครับ ถ้าพิจารณาแล้วว่าผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนนั่นไม่มีประโยชน์ ก็ควนยกเลิกไป ดูความหมายแล้วอาจจะงงกันอยู่ ลองดูตัวอย่างจากงานจริงที่ผมและเพื่อนๆได้ช่วยกันทำนะครับ

การวิเคราะห์คุณค่างานบริการ ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ (Value Analysis)
แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อ่านต่อที่ การวิเคราะห์คุณค่างานบริการ ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ (Value Analysis)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นที่แบ่งบันความรู้ความเห็น (0)