การทำพรมเช็ดเท้า

นทึกที่ 28 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

วันนี้ก็เป็นวันที่ 2 ที่ได้พานักเรียนมาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการทำพรมเช็ดเท้า ซึ่งการได้พานักเรียนได้มาเรียนรู้ขั้นตอนในการทำ นั้นถือว่านักเรียนได้รับประสบการณ์มากมาย และวิทยายังเป็นคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการถ่ายทอด ความรู้ การสาธิตจริง เป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่จะต่อยอดความรู้สิ่งได้ สามารถพัฒนาสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว

อุปกรณ์
1.กระสอบป่าน (กระสอบข้าวสาร)
2.เศษผ้ายืด ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดยาว 3 นิ้วมือ
3. เข็มควัก (เข็มถักไหมพรม)
4.กรรไกร
5. เข็มและด้าย
6.จักรเย็บผ้า
7.ปากกาเมจิก

วิธีทำ
1.วาดแบบลงในกระสอบ ตัดแบบให้เป็นรูปทรง ใช้เศษผ้ายืดเส้นยาวเย็บขอบนอกให้หมดรอบด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้กระสอบหลุด

2.ให้เริ่มทำแถวที่ 5 โดยเว้นแถวที่เป็นเส้นกระสอบคู่ 4 แถว เหมือนดังรูปภาพ จนกระทั่งหมดทุกแถว ที่ 5

3.ใช้เข็มควักมุดลงไปในรูกระสอบ

4.นำเศษผ้ายืดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีใดก็ได้ มาดึงให้ติดกระสอบ โดยใช้เข็มควักมุดลงไปในรูกระสอบ

5. ดึงผ้าเสร็จสิ้นแล้วก็นำกรรไกรมาตกแต่งให้เรียบร้อยเสมอกัน ก็จะได้พรมเช็ดเท้า สวยงามน่าใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)