บันทึกที่ 29 ปอยหลวง วัดใหม่ชลประทานชูชาติ (6/2/58)

ปอยหลวง วัดใหม่ชลประทานชูชาติ (ุ6/2/58)

ประเพณีงานปอยหลวงเป็นงานทำบุญเพื่อเฉลิมฉลองศาสนสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดอานุสงส์แก่ตนและครอบครัว ถือว่าได้บุญกุศลแรงมาก นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องแสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวของคณะสงฆ์และชาวบ้าน ด้วยเพราะเป็นงานใหญ่ การทำบุญปอยหลวงที่นิยมทำกันคือทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้


วันนี้โรงเรียนได้พานักเรียนร่วมทำบุญ ณ วัดใหม่ชลประทานชูชาติ โดยการร่วมแห่ผ้าป่า จากโรงเรียน ไปถึงวัด พร้อมกับดนตรีที่สนุกสนาน เพราะวันนี้ที่วัดมีงานปอยหลวง

วันนี้ทุกคนต่างก็อิ่มบุญกันถ้วนหน้าถึงจะเดินแห่มาไกล แต่นักเรียนทุกคนก็สุขใจ และตั้งใจจะทำบุญกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)