บันทึกที่ 24 วันของคุณครู (16/1/58)

วันของคุณครู (16/1/58)

งานวันครูแห่งชาติได้จัดขึ้น ณ อาคารศรีศุภักดิ์อักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการครู ทั้งครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เข้ามาร่วมรับ โล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ และรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น

โดยวันครูแห่งชาติในปีนี้ จะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครูนั้น เพื่อเป็นการร่วมเชิดชูเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครู

ซึ่งในงานนี้ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นฝ่ายลงทะเบียน ดูแลการลงทะเบียนของผู้ที่มาร่วมงาน

ฝ่ายลงทะเบียนค่ะ

บรรยากาศภายในงาน

คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชลประทานผาแตก

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชลประทานผาแตก ได้รับหน้าที่จัดงานในครั้งนี้ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)