บันทึกที่ 23 เตรียมการเพื่อวันของครู (15/1/58)

เตรียมการเพื่อวันของครู (15/1/58)

วันนี้เป็นวันเตรียมการ เพื่อจะจัดงานวันครูในวันพรุ่งนี้ ซึ่งดิฉันกับเพื่อน ๆ นักศึกษาฝึกสอน ก็ได้รับหน้าที่ช่วยจัดเรียงเกียรติบัตร เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการมอบรางวัลให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในงานวันครูพรุ่นี้

ประชุมจัดเกียรติบัตรก่อนค่ะ

เริ่มหาวิธีจัดเกียรติบัตร

จัด ๆ เกียรติบัตรกันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)