บันทึกที่ 21 พบกันอีกครั้ง คิดถึงจังเลย (29/12/57)

พบกันอีกครั้ง คิดถึงจังเลย (29/12/57)

เมื่อตอนไปงานเปิดป่าชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ต.ตลาดขี้เหล็ก ได้มีหลายโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย หนึ่งในนั้นก็เป็นโรงเรียนชลประทานผาแตกที่ได้ไปเข้ารวมงานด้วย

และมีอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้ไปด้วยคือ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ที่ดิฉันได้ไปฝึกสอนเมื่อเทอมที่แล้ว ก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วย เด็กทุกคนต่างโบกมือให้แต่ไกล ในขณะที่ดิฉันเดินไปยังลานพิธีเปิด และได้ยินเสียงจากนักเรียนเป็นคำเดียวกัน คือ คิดถึงคุณครูจังเลยเป็นคำที่ดิฉันฟังแล้วดีใจมาก ๆ เลยค่ะ เพราะดิฉันคิดถึงเด็ก ๆ ทุกคน และคุณครูทุกคนเหมือนกัน


คิดถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

คิดถึงเด็ก ๆ แก๊งนี้

คิดถึงนักเรียนตัวน้อย เคยได้สอนในเทอมที่แล้ว

คิดถึงคุณครูที่คอยให้คำปรึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)