ผู้ที่ไปร่วมงาน "ตลาดนัดความรู้ (KM) และ CQI" สถาบันบำราศฯ ระหว่างวันที่ 31      ต.ค. 2549 - 3 พ.ย. 2549 และได้แวะ ลปรร. กับ Booth ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ในประเด็น "เศรษฐกิจพอเพียง" จะได้รับหนังสือแจกเป็นคู่มือนำทางชีวิต ชื่อ "รักพ่อ เพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ "คุณปิ่ง" นำมาแจก เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ปกสีเหลือง ใช้เวลาอ่านเดี๋ยวเดียวก็จบ แต่มีคุณประโยชน์มากมายถ้าได้อ่านเนื้อหาภายในเล่ม สมดังเจตนาของ "คุณปิ่ง" ที่จะมีสิ่งดีๆ มาแจกจ่ายอยู่เสมอ

          สำหรับส่วนตัวดิฉันชอบเรื่องเล่าตัวอย่างที่เป็นชีวิตจริง แล้วนำมาถอดบทเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เหมือนเป็นการสรุปเคล็ดวิชาแต่ละชุดตัวอย่าง ซึ่งมี 3 ชุดด้วยกัน คือ

          1. แนวหน้า "คนกล้าพอ"

          2. ชุมชน "กล้าแกร่ง"

          3. องค์กร "กล้าได้กล้าดี"

          โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องในชุด องค์กร "กล้าได้กล้าดี" จะเป็นชุดที่ดิฉันรู้สึกว่า "สุดยอด" เพราะเป็นร่มใหญ่ที่เริ่มตั้งแต่นโยบาย, การกระทำที่เป็นแบบอย่าง, ไปจนถึงวิธีการปฏิบัติในองค์กรที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรเหล่านั้นมีหลักและวิธีการคิด, การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งผลกระทบที่ดีต่อกลุ่มคนหมู่มาก นำมาซึ่งความผาสุข ร่มเย็นของคนในองค์กรค่ะ