โครงการทักษะชีวิต ตำบลไผ่ลิง

วันที่ 21 มีนาคม 2557 กศน.ตำบลไผ่ลิง จัดโครงการทักษะชีวิต "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ลิง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ลิงความเห็น (0)