จัดสถานที่งานวันเด็ก 8/1/58

ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่มีการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้นต้องเตรียมการแสดงของตนเอง ห้องละ 1 การแสดง ดิฉันและเพื่อนๆ นักศึกษาก็เช่นเดียวกันที่ต้องทำหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เริ่มจากการตกแต่งเวที ซึ่งเป็นงานยากเลยทีเดียว กับการมัดผ้า จีบผ้า ต้องขอขอบพระคุณ คุณครูสายรุ้ง ที่ช่วยสอนและแนะนำวิธีการจีบผ้าแบบรังผึ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อดิฉันมากเลยคะที่จะใช้ในงานต่อๆ ไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)