เวรรถรับนักเรียน 11/11/57

วันนี้เป็นวันแรกของการตื่นเช้าที่สุด เพราะต้องมารับหน้าที่เป็นเวรรถรับนักเรียน ต้องขึ้นรถน้ายงค์เพื่อไปรับนักเรียนที่บ้านจำบอน บ้านสันคะยอม บ้านขัวแคร่ และบ้านสิ่งเคิ่ง เป็นระยะทางประมาณ 10-15 กิโลเมตร ออกเดินทางประมาณ 06.45 น. เมื่อรับนักเรียนครบแล้วก็มาถึงโรงเรียนประมาณ 08.0.5 น. ต้องรับหน้าที่ในการไปส่งเด็กนักเรียนอนุบาลที่อาคารอนุบาลก่อนค่ะ ซึ่งหน้าที่ในการเป็นเวรรถนี้หากครูท่านใดขาดก็จะถูกหักเงินเป็นจำนวน 150 บาทต่อครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)