ชมพูทวีป คือ ประเทศไทย


บล็อก " พระพุทธเจ้าเป็นคนไทยจริงหรือ!!" ผมได้วิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อกลุ่มของ ศ.ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะที่ว่า "พระพุทธเจ้าเป็นคนไทย" ว่ามันเป็นไปไม่ได้

ความที่เชื่อที่ว่า " พระพุทธเจ้าเป็นคนไทย" นั้น มันเป็นความเชื่อของคนบ้าโดยแท้ แต่ "บ้า" ที่ว่านี้ ไม่ใช่บ้า แบบที่ไปอยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญา หรือโรงพยาบาลบ้านสมเด็จ

"บ้า" ที่ว่านี้ เป็นความบ้าอีกแบบหนึ่งใน "บ้าห้าร้อยจำพวก"

ผมไปอ่านพบในหนังสือ " ความลับของพระพุทธเจ้า" ที่เขียนโดยเอกอิสโร วรุณศรี หนึ่งในคณะของศ.ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่พยายามหาหลักฐานมายืนยันว่า ชมพูทวีปคือสวรรณภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเทศไทย

อ่านข้อความจากหน้าที่ 5 ของหนังสือเล่มดังกล่าวเลย ดังนี้

ในความเข้าใจปัจจุบัน ในแบบเรียนหรือหนังสือประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เมื่อกล่าวถึง "ชมพูทวีป" อันเป็นแดนเกิดของพระพุทธเจ้า

ก็มักจะอธิบายว่า ดินแดนชมพูทวีป คือ แผ่นดินที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ๔ ประเทศ คือ อินเดีย เนปาล ปากีสถาน และบังคลาเทศ

ทั้งที่บรรพชนคนในแถบสุวรรณภูมิ ทั้งคนไทย ลาว พม่า มอญสมัยโบราณต่างก็รู้ว่า ชมพูทวีป คือที่นี่ ซึ่งเป็นแผ่นดินที่ตั้งของ ประเทศพม่า มอญ ไทย และลาว

เอกอิสโร วรุณศรีได้นำเสนอหลักฐานยืนยันของเขา ซึ่งนำมาจากตำนานของไทยบ้าง จากอรรถกถาบ้าง เยอะแยะมากมาย แต่ไร้สาระทั้งสิ้น

ที่ว่า "ไร้สาระ" นั้น เกิดจากการตีความผิดๆ ของเอกอิสโร วรุณศรีเอง ไม่ใช่ตำนานหรืออรรถกถาเหล่านั้น ไร้สาระ

ขอยกตัวอย่างจากตํานานพระพุทธสิหิงค์ ในหนังสือดังกล่าว แค่เรื่องเดียวก็พอ

เอกอิสโร วรุณศรีได้นำคำอารธนาพระพุทธสิหิงค์ตอนนี่พระองค์ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากนครศรีธรรมราชมาไว้ที่สุโขทัย ดังนี้

ข้าแต่พระผู้เป็นที่พึ่งของโลก ข้าแต่พระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในโลก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

ข้าพระพุทธเจ้าขอนมัสการพระองค์ผู้ประเสริฐในสามภพ ข้าพระพุทธเจ้าใคร่จะอาราธนาอัญเชิญพระองค์จากที่นี้ ไปประดิษฐานอยู่ในเมืองโน้น

เพื่อทรงอนุเคราะห์มนุษย์ชาวชมพูทวีปและเทวดาทั้งหลาย ตราบเท่าที่ศาสนาของพระองค์ดํารงอยู่เพื่อความเจริญ เมืองสุโขทัยเป็นที่อยู่ของข้าพระพุทธเจ้า น่ารื่นรมย์ยิ่งกว่าเมืองนี้

ดูความไร้สาระของเอกอิสโร วรุณศรี แค่คนเขียนตำนานใช้คำว่า "ชมพูทวีป" ในตำนานดังกล่าว เอกอิสโร วรุณศรีก็มึนเมาตีความไปว่า "ชมพูทวีป" คือ ประเทศไทย

เอกอิสโร วรุณศรียังยกหลักฐานอีกจำนวนหนึ่ง แต่ผมยังยืนยันว่า เอกอิสโร วรุณศรีตีความเลื่อนเปื้อนไร้สาระ หาความสมเหตุสมผลไม่ได้

เรามาลองดูคำบรรยายเรื่อง " เขาพระสุเมรุ" จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีกันก่อน

เขาพระสุเมรุ ตามคติในศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา คือภูเขาที่เป็นหลักของโลก ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล

เป็นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญาณในภพและภูมิต่างๆ นับแต่สัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน ไปถึงมนุษย์นาค ครุฑ ยักษ์มาร คนธรรพ์ ฤๅษี และเทวดา โดยมีปลาอานนท์หนุนอยู่ รอบๆ เขาพระสุเมรุ

เขาพระสุเมรุตั้งอยู่เหนือน้ำ 84,000 โยชน์ มีภูเขารองรับ 3 ลูก โดยส่วนฐานคือ ตรีกูฏ (สามเส้าหรือสามยอด) มีภูเขาล้อมรอบ 7 ทิว เรียกว่า สัณบริภัณฑคีรี คือ ทิวเขา ยุคนธร กรวิก อิสินธร สุทัศ เนมินธร วินตกและอัสกัณ มีเทวดาจตุมหาราชิก และบริวารสถิตอยู่

ภายในจักรวาลมีภูเขาชื่อ หิมวา (หิมาลัย) ของจักรวาลทั้งหมด เป็นเทือกเขายาวติดกัน เป็นพืด เรียกว่าเขาจักรวาล

โดยแต่ละจักรวาลมีพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวดึงส์ ยังมีมหาทวีปทั้ง 4 คือ

อุตรกุรุทวีป ตั้งอยู่เหนือของภูเขาพระสุเมรุ

ปุพพวิเทหะ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเขาพระสุเมรุ

ชมพูทวีป ตั้งอยู่ตอนใต้เขาพระสุเมรุ คือโลกของเรา

อมรโคยาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเขาพระสุเมรุ

คนเขียนเรื่อง " เขาพระสุเมรุ" ในวิกิพีเดีย บอกว่า ชมพูทวีปคือโลกของเราตกลงแล้ว ชมพูทวีปมันคือ ที่ไหนกันแน่

ขอให้ดูแผนที่เขาพระสุเมรุซึ่งมีทวีปทั้ง 4 อยู่ด้วยอีกครั้งหนึ่ง ในแผนที่นั้น เห็นว่า ชมพูทวีปคือประเทศอินเดียโบราณ (Ancient India)

ในทางวิชาธรรมกายมีคำอธิบายดังนี้ และบอกก่อนเลยว่า ความเชื่อเรื่องตำแหน่งของชมพูทวีปที่กล่าวมาข้างต้น "ผิด" กันทั้งนั้น

สิ่งที่ตำนานเขียนไว้เกี่ยวกับเขาพระสุเมรุนั้น เป็น " จักรวาลในส่วนละเอียด" ไม่ใช่จักรวาลอย่างที่เราอยู่ เราเห็นกันตามหนังสือเรียนต่างๆ

คำว่า "ชมพูทวีป" นั้น ใหญ่โตมโหฬารมาก ซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจได้หรือเปล่า

ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

เราอยู่ในโลก (Earth) โลกอยู่ในสริยจักรวาล (Solar system) สุริยจักรวาลอยู่ในดาราจักร (galaxy) ดาราจักรอยู่ในเอกภพ (Universe)

เอกภพไม่ได้มีอันเดียวแต่มีมากคือ พหุภพ (multiverse) ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เกิดมาจากบิกแบง (ขอให้ดูภาพด้านบน)

"ชมพูทวีป" ของเรานั้น อาจจะมีบรรจุบิกแบงไว้เป็นอสงไขยบิกแบงก็ได้

จะเห็นได้ว่า เอกอิสโร วรุณศรี หนึ่งในทีมงานของศ.ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ ยังไม่รู้เลยว่า จริงๆ แล้ว ชมพูทวีปคืออะไร อยู่ที่ไหน

แล้วเรื่อง "พระพุทธเจ้าเป็นคนไทย" มันจะเป็นจริงไปได้อย่างไร

อนึ่ง ถ้าต้องการจะสอบถาม ขอให้ไปสอบถามที่นี่ http://phraphutthajauthai.blogspot.com/2014/12/blog-post.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระพุทธเจ้าเป็นคนไทยความเห็น (4)

Theeti
IP: xxx.68.233.65
เขียนเมื่อ 

ถ้ามันเป็นความเชื่อแท้ ๆ ก็น่าเห็นใจพวกเขา ... แต่ถ้าการพยายามโน้มน้าวให้ผู้คนมีความเชื่อผิด ๆ เพื่อจะแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบแล้ว ถือว่าร้ายแรงไม่ต่างอะไรกับพวก 18 มงกุฎผู้หากินกับความศรัทธา

เขียนเมื่อ 

คำว่า ชมพูทวีป ใช้กันในสองความหมาย ความหมายหนึ่งคือโลก (Earth) คือโลกของมนุษย์ อีกความหมายหนึ่งคือทวีปคือแผ่นดินที่อยู่ในบริเวณเอเซียใต้ในปัจจุบัน ผมว่าคงจะพูดกันคนละความหมายระหว่าง คุณเอกอิสโร กับเจ้าของบล๊อกนี้

คนเสียม
IP: xxx.68.105.41
เขียนเมื่อ 

ไทยบ้านคนเขียนครับ   จอมพลแปลก ตั้งไทย ปี 2482  พระพุทธเจ้าเกิดหลังจอมพลแปลกสินะ ถึงเกิดเป็นคนไทย

ET
IP: xxx.2.15.8
เขียนเมื่อ 

เบิ่งดินแถวที่ตั้ง ม.ขอนแก่นดูว่าสีจังใด