อาจารย์มานิเทศน์ 23/1/58

การเดินทางมานิเทศของอาจารย์ในครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้ดิฉันเป็นอย่างมากค่ะ เพราะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด การนิเทศครั้งนี้ตรงกับชั่งโมงที่ดิฉันสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจำนวนนักเรียนในห้องนี้มีเพียง 11 คนค่ะ การแสดงออกของนักเรียนยังมีไม่มากนัก ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่มาเยี่ยม และมาแนะนำอะไรดีดีแก่ดิฉัน ดิฉันจะนำมาแก้ไขปรับปรุงในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)