คุมสอบระหว่างภาค 24/12/57

วัน เวลา ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยไม่มีหยุดพัก และแล้วก็ผ่านพ้นมาครึ่งเทอมกับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 และการเรียนในแต่ละรายวิชาก็ต้องมีการทบทวนความรู้ด้วยการสอบระหว่างภาคเพื่อวัดความรู้และเก็บคะแนน ดิฉันจึงได้รับมอบหมายให้ทำการคุมสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ในการสอบระหว่างภาค ซึงต้องอยู่กับนักเรียนทั้งวัน และวันนี้นักเรียนก็ทำการสอบทั้งหมด 7 วิชาด้วยกัน ยิ่งดิฉันเห็นภาพตอนนักเรียนทำข้อสอบ ยิ่งนึกถึงวันที่ดิฉันอยู่วัยเดียวกับเด็กนักเรียนในตอนนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)