สักการะอนุสาวรีย์พระมงกุฏเกล้าฯ 18/12/57

หลังจากการขนสัมภาระของลูกเสือ-เนตรนารีมาถึงค่ายลูกเสือหริภุณไชยแล้ว ดิฉันยังได้รับหน้าที่ให้ทำความสะอาดหอประชุม และคอยต้อนรับเหล่าลูกเสือที่เดินทางมาถึงด้วยการให้ลอดซุ้ม และท่องหลักคุณธรรม 12 ประการค่ะ หลังจากต้อนรับเสร็จแล้วเหล่าลูกเสือ-เนตรนรีทั้งช่วงชั้นที่ 2 และ 3 มาทำการเคารพและสักการะพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ ซึ่งดิฉันก็ได้รับหน้าที่ในการบันทึกภาพแห่งความภาคภูมิใจและน่าประทับใจนี้ไว้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)