ขนสัมภาระของนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ 18/12/57

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดิฉันไม่เหนื่อยเท่าไหร่นัก แต่สงสารรถ จากคันใหญ่ๆ ดูเล็กไปทันที กับการขนสัมภาระในการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ไปยังค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน ซึ่งดิฉันอาสานำรถมาช่วยขน เพราะเนื่องจากรถของทางโรงเรียนไม่เพียงพอกับสัมภาระของลูกเสือ-เนตรนารี ส่วนระยะทางในการเดินทางไปยังค่ายหริภุญไชย ไม่ไกลมากนัก ประมาณ 10 กว่ากิโลเมตรค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)