กิจกรรมพลัง 4 ทิศ


กิจกรรมพลัง 4 ทิศ

อินทรี ธาตุ ลม ฐานคิด กระทิง เป็นดั่งฐานกาย อยู่ ในธาตุไฟ หมี ซึ่งจัดอยู่ในธาตุ ดิน โดยจัดอยู่ใน ฐานความคิด หนู ซึ่งตกอยู่ในธาตุ น้ำ ถือว่าเป็นทิศที่อยู่ ในฐานใจ

1.กระทิง มีนิสัยรวดเร็ว ทันใจ หวังผลเลิศ ชอบลงมือทำงานด้วยตนเอง มากกว่าฟังคนอื่นว่าตามกันมา ดังนั้น ความรู้ที่ได้สั่งสมมาจึงมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเอง จึงไม่เชื่อ ทฤษฎี โดยบุคลิกแล้วจะมีลักษณะดุดัน กล้ำชน กล้าเผชิญหน้า มีความ มุ่งมั่น จริงใจ ชอบเห็นผลเร็ว ชอบอยู่แนวหน้า กล้าแสดงออก ชอบใช้ พลัง มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ว ข้อดี:พร้อมปกป้องดูแลลูกน้องเป็นคนเอาพรรคเอาพวก ชอบอยู่เป็น กลุ่มก้อน ถือว่าเป็นทิศแห่งการยืนหยัด พร้อมเผชิญหน้ากับความ ขัดแย้งทุกรูปแบบ ท้าทายอำนำจอย่างเปิดเผย ข้อเสีย:ควรที่จะยอมผิดพลาดบ้าง รู้จักที่จะช้ำๆ กับบางเรื่อง รู้จัก อดทนรอคอย อย่าคิดเร็วทำเร็ว หัดทบทวนการตัดสินใจของตัวเองดูอีก ครั้งว่าถูกต้องแม่นยำจริงๆ แล้วหรือไม่

2.หนู ให้ความสำคัญกับความรู้สึกและอารมณ์สูง ชอบใช้ใจมากกว่าการใช้ กำลัง มีบุคลิกรวดเร็ว ว่องไว ปราดเปรียว ขี้เล่น ขับเคลื่อนพลังด้วย ความรู้สึกที่ใส่ใจ ชอบช่วยเหลือดูแลคนรอบข้างแบบอบอุ่น ใส่ใจใน รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ หล่อเลี้ยงและดูแลดึงคนมารวมกันอยู่ด้วยหัวใจได้ อย่างมากมาย จะทำทุกวิถีทางที่ทำให้คนรอบข้างตัวรู้สึกดีอยู่เสมอ ถือว่ามี ความเป็นผู้ให้สูง โดยลักษณะของหนูนั้นจะไม่เรียกร้อง ข้อดี : จะเป็นผู้ที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรง ไม่ชอบปะทะหรือใช้กำลัง ทำลายล้าง หน่วยงานใดที่ได้ผู้นำหรือผู้ร่วมงานแบบนี้จะโชคดี เพราะจะ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้รวดเร็วและราบรื่น ข้อเสีย : แต่ที่โชคร้ายก็คือ องค์กรแบบนี้มักจะไม่ค่อยเจอผู้นำในแบบหนู เพราะหนูจะลาออกไปเสียก่อน เนื่องจากไม่สามารถจะอยู่ในท่ามกลาง ความขัดแย้งรุนแรงได้ เพราะเป็นผู้นำแบบขี้สงสาร ชอบความสงบ และรัก สันติ ในหน่วยงานต่างๆ มักจะพบผู้นำในแบบกระทิงมากกว่าผู้นำแบบหนู

3.หมี เป็นแบบเสถียร คือต้องการความมั่นคงสูง เป็นคนหนักแน่นแบบช้ำแต่ มั่นใจ (ช้ำแต่ชัวร์นั่นเอง) มีนิสัยชอบวิเคราะห์วิจัย มีแบบแผนวิธีการทำงานที่ ลงตัว หรือจะเรียกว่ามีระเบียบวินัยสูง มีความเชื่อว่าความเป็นระบบจะทำให้ เกิดความสำเร็จ ไม่ชอบความวุ่นวาย มีความรอบคอบ ข้อดี : จะเป็นผู้นำที่หาความผิดพลาดได้ยาก เพราะมีหลักการทำงานแบบมี ระบบระเบียบ ในลักษณะที่เรียกว่าป้องกันดีกว่าแก้ไข ข้อเสีย : มีลักษณะการทำงานที่เคร่งเครียด ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง ผู้นำแบบหมีนั้นควรจะมีความเป็นอินทรีหรือกระทิงผสมอยู่ใน การทำงานจะทำให้มีการทำงานมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

4.อินทรีย์ เป็นตัวแทนของคนที่มีนิสัยคิดกว้างอ่านมาก มองการไกล ชอบวางแผน ชอบของใหม่ คิดนอก กรอบ ชอบการเปลี่ยนแปลง รู้เยอะ แต่ไม่ค่อยจะลงมือทำ ถ้าต้องลงไป ทำงานด้วยตัวเอง และถ้าอินทรีสั่งใครไม่ได้ ก็จะหงุดหงิด อยู่ที่ไหนนานก็ จะไม่ชอบ ข้อดี : จะมีชีวิตการทำงานที่มีสีสัน สนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ มี เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ไกล ข้อเสีย:แต่หาสาระแก่นสารไม่ได้ หรือยากที่จะประสบความสำเร็จได้ โดยง่าย เพราะอาจดูกลายเป็นคนจับจดหยิบโหย่ง ด้วยความเป็นคนไม่ ชอบความซ้ำซากจำเจจึงอาจกลายเป็นคนทำงานไม่ต่อเนื่องได้

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมนี้

-ได้วิเคราะห์ตัวเอง ว่าตัวเองเป็นคนที่มีลักษณะของสัตว์ชนิดใด โดยสังเกตจากลักษณะนิสัย การกระทำโดยทั่วๆไปของตนเองที่ผ่านมาว่ามีลักษณะคล้ายกับอุปนิสัยของสัตว์ชนิดใด และทิศไหนมากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ตนเองในครั้งนี้ สรุปได้ว่าเป็นหนูค่อนข้างมาก (50%) อินทรีย์ (30%) หมี (10%) และกระทิง (10%) ตามลำดับ เพราะรู้สึกว่าตัวเองจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกและอารมณ์ ชอบใช้ใจมากกว่าการใช้กำลัง ขี้เล่น ความรู้สึกที่ใส่ใจ ชอบช่วยเหลือดูแลคนรอบข้างแบบอบอุ่น หล่อเลี้ยงและดูแลดึงคนมารวมกันอยู่ด้วยหัวใจได้ อย่างมากมาย จะทำทุกวิถีทางที่ทำให้คนรอบข้างตัวรู้สึกดีอยู่เสมอ ไม่ชอบใช้ความขัดแย้งรุนแรง ไม่ชอบปะทะหรือใช้กำลัง ทำลายล้าง อินทรีย์ (30%) ในขณะที่เป็นคนชอบให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคน ไม่ชอบใช้กำลัง แต่ก็ชอบวางแผน ชอบทำงานด้วยตัวเอง ชอบลองสิ่งใหม่ๆ และหมีกับกระทิงอย่างละ (10%) คือ ไม่ชอบการปะทะใช้กำลัง ไม่ชอบความวุ่นวาย

-ในกิจกรรมนี้ นอกจากได้วิเคราะห์ตัวเราเองแล้ว ยังได้ได้เรียนรู้ข้อดีข้อเสียของสัตว์ในทิศต่างๆ ได้ทำกิจกรรมการโยนพฤติกรรม ว่าที่เราวิเคราะห์ตนเองว่าเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆนั้น จริงหรือไม่ โดยให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตัวเราด้วย ได้เรียนรู้พฤติกรรมของทิศอื่นๆว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร มีพฤติกรรมลักษณะนิสัยแบบใด ได้แนวคิดวิธีการในการปรับตัว การทำงานร่วมกับเพื่อนในทิศต่างๆเพื่อให้สามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจกัน


คำสำคัญ (Tags): #พลัง 4 ทิศ
หมายเลขบันทึก: 585516เขียนเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2015 05:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มีนาคม 2015 12:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี